Kadra kierownicza

Paulina Właśniewska – Dyrektor
Agnieszka Piotrowska – Wicedyrektor
Paweł Grędzicki – Wicedyrektor
Anna Karwaszewska – Wicedyrektor
Maria Banaszek-Dudzik – Wicedyrektor