Kadra kierownicza

Paulina Właśniewska – Dyrektor   p.wlasniewska@szkolapluznica.pl
Agnieszka Piotrowska – Wicedyrektor
Paweł Grędzicki – Wicedyrektor
Anna Karwaszewska – Wicedyrektor
Maria Banaszek-Dudzik – Wicedyrektor