Kadra kierownicza

Elżbieta Małek
Dyrektor
Dorota Rygielska
Wicedyrektor
Paweł Grędzicki
Wicedyrektor