Pracownicy niepedagogiczni

Sylwia Różyńska
Sekretarz szkoły
Agnieszka Grodecka
Sekretarka
Zdzisław Szpanowski
Konserwator
Wincenty Jagodowski
Konserwator
Beata Klementowska
Szatniarka, pomoc biurowa
Maria Bojarska
Opiekun sali gimnastycznej
Bożena Betcher
Bibliotekarka
Justyna Balon
Księgowa