Pracownicy niepedagogiczni

Pracownicy niepedagogiczni – szkoła
Balon Justyna
Klementowska Beata
Grodecka Agnieszka
Bojarska Maria
Betcher Bożena
Różyńska Sylwia
Szapnowski Zdzisław
Jagodowski Wincenty

Pracownicy niepedagogiczni – przedszkole
Jazownik Natalia
Nowotnik Aleksander
Maćkiewicz Agnieszka
Macias Monika
Kaźmierczak Maryla
Mirodka Ewa
Gostkowska Magdalena
Tomaszewska Marta
Wyżlic Angelika