Góra Grosza

Dobiegła końca akcja „Góra Grosza” na rzecz dzieci, które są w trudnej sytuacji i wychowują się poza swoją rodziną. Organizatorem już XXIV edycji wielkiej zbiórki monet  jest Towarzystwo „Nasz Dom”. Czytaj dalej

Mapa świata- dekoracja szkolnych korytarzy

Od początku roku szkolnego staramy się zagospodarowywać przestrzeń w budynkach szkolnych po to, aby umożliwić uczniom  rozwój ciekawości poznawczej, zainteresowań,  poczucia estetyki, kreatywności. Taki też cel spełniają mapy świata powstałe Czytaj dalej

Przypomnienie

Przypominamy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego i klas pierwszych powinni złożyć Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Podpisane oświadczenie należy złożyć do jutra, tj. do 22.03.2024 roku Czytaj dalej

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie starszych klas wzięli udział w ogólnopolskim badaniu pt. „Młode Głowy” dotyczącym poczucia własnej wartości i sprawczości młodzieży Czytaj dalej

Bal karnawałowy – dzień projektów

W lutym uczniowie naszej szkoły realizowali klasowe zadnia projektowe, które  w tym miesiącu dotyczyły tematyki karnawału i balu karnawałowego. Uczniowie pracując w grupach rozwijali swoje kompetencje m.in. w zakresie komunikacji,  Czytaj dalej