RODO

Administratorem Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego dziecka jest: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-214 Płużnica 43, e-mailowo: zespolszkol@pluznica.pl, telefonicznie 56 688 71 31. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych: Wiesław Wernerowicz, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod2@pluznica.pl