Szkoła kompetencji

Wraz z końcem roku szkolnego zakończyła się realizacja projektu „Szkoła Kompetencji”. Uczestnicy projektu, uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej w ostatnich dniach nauki spotkali się i podsumowali, co udało im się zrobić podczas rocznych warsztatów rozwijających kompetencji.

Projekt był kontynuacją działań podejmowanych na rzecz edukacji w latach poprzednich. Wcześniejsze inicjatywy: zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Wsparcie dla uczniów ZSP w Płużnicy”, czy organizacji forów edukacyjnych, pokazały, że konieczny jest rozwój edukacji w gminie Płużnica oraz korzystanie z innowacyjnych metod nauki i poznawania świata. Dodatkowo współpraca z Ewą Radanowicz, trenerką i inicjatorką zmiany w szkolnictwie oraz  szkołą w Radowie Małym, stała się dla nas inspiracją do przygotowania projektu – mówi Elżbieta Wiśniewska, zastępca wójta gminy Płużnica.

Realizatorem projektu był Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Płużnicy, a zajęcia prowadzone były równolegle w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej. Przedsięwzięcie miało na celu rozwijanie u uczniów kompetencji i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy, m.in. pracy zespołowa, czy wykorzystanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej w codziennych czynnościach, np. w kuchni.

W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. Grupy mieszane, młodsze klasy I-III oraz starsze klasy IV-VIII. Uczestnicy projektu wybrali zajęcia zgodne z ich zainteresowaniami. Warsztaty odbywały się co tydzień, niektóre grupy odbyły zajęcia wyjazdowe, np. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie czy w Wąbrzeźnie. Projekt obejmował wiele różnych działań.

Na zajęciach kulinarnych uczono gotowania dań oraz posługiwania sprzętem kuchennym. Przy okazji były one okazją do nauki jednostek miar, wykonywania obliczeń i nauki BHP.

Na warsztatach plastycznych poznawano techniki artystyczne, techniczne i rękodzielnicze. W trakcie zajęć uczniowie mieli styczność z różnymi materiałami, projektowali i wykonywali magnesy z masy solnej oraz ozdoby z masy porcelanowej. Dzieci poznały podstawowe sploty makramowe, tworzyły ozdoby papierowe oraz zmierzyły się z trudną sztuką orgiami. Również podczas „Akademii pomysłów” rozwijano kreatywność i koncentrację tworząc ozdoby bożonarodzeniowe, ćwicząc sztukę decoupage’u oraz szycie na maszynie.

Lokalną historię, zwyczaje, znane postacie historyczne i współczesne poznawali uczestnicy grupy „Moja mała ojczyzna”. Natomiast „Młodzi detektywi” zajmowali się rozwiązywaniem zagadek, szukaniem wyjścia z escape room-u, udziałem w grach terenowych i zgłębianiem tajników szyfrowania. W „Klubie Małego Odkrywcy” królował eksperyment. Przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów uczestnicy poznawali otaczającą rzeczywistość, a takie nauki, jak: astronomia, chemia, geologia, geografia, biologia, czy fizyka stały się super zabawą. Punktem wyjścia każdych zajęć były pytania badawcze, na które uczennice i uczniowie szukali odpowiedzi, korzystając z różnych źródeł. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się budowa „jajkodromu”.

Swoje teatralne pasje uczestnicy realizowali podczas zajęcia „Z kulturą na Ty”. Podczas warsztatów członkowie zespołu ćwiczyli głos, ruch, koordynację, umiejętność improwizacji, wyrażanie emocji oraz tworzyli sceny, etiudy, pracowali nad tekstami. Uczestniczy stworzyli pracownię teatralną, którą na pewno wykorzystają w przyszłym roku szkolnym.

Wśród grup warsztatowych były też te, które zadbały o otoczenie szkół. W Nowej Wsi Królewskiej powstało miejsce na ognisko, a grupa „Nasz mały ogródek” zagospodarowała teren wokół szkoły w Płużnicy.

Zajęcia realizowane w grupie mieszanej klas I-III

Szkoła w Nowej Wsi Królewskiej:

 • „Zajęcia kulinarne”
 • „Zajęcia taneczno – sportowe”
 • „Cook-Art – tajemniczy świat” -warsztat plastyczny
 • „Plastyczni- nasi uczniowie kreatywni”

Szkoła w Płużnicy:

 • „Z kulturą na Ty” – warsztat teatralny
 • „Akademia młodego smakosza”
 • „Klub małego odkrywcy”- warsztat podróżniczy
 • „Szkolny klub podróżnika- planujemy podróże te małe i te duże
 •  „Planujemy swoją przyszłość”- zajęcia z programowania

Zajęcia realizowane w grupie mieszanej klas IV-VIII

Szkoła w Nowej Wsi Królewskiej:

 • „Akademia pomysłów – żyję twórczo, aktywnie i zdrowo”- zajęcia kulinarne”
 • „Technika to zabawa” –
 • „Moja mała ojczyzna”-warsztaty dziennikarskie
 • „Zajęcia kulinarne”
 • „Zajęcia taneczno – sportowe”

Szkoła w Płużnicy:

 • „Szkolny klub podróżnika- planujemy podróże te małe i te duże”
 •  „Wagabunda” -warsztat podróżniczy –
 • „Młodzi detektywi”
 •  „Nasz mały ogródek

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia odbyły się szkolenia rozwijające dla nauczycieli prowadzone przez Ewę Radanowicz – trenerkę i ekspertkę edukacji. Podsumowaniem projektu były prezentacje przygotowane przez każdą z grup. Dla uczniów, jak i nauczycieli, projekt ten był czasem odkrywania i rozwijania zainteresowań, ciekawych wydarzeń i dobrej zabawy – mówi Paweł Grędzicki, zastępca dyrektora ZSP w Płużnicy i koordynator projektu.

Źródło: www.pluznica.pl

Linki do zdjęć

Dzień projektów – Prezentacja Akademii młodego smakosza
Dzień projektów – Prezentacja grupy Z kulturą na Ty
Dzień projektów – Prezentacja grupy Plastyczni
Dzień projektów – Prezentacja grupy Planujemy swoją przyszłość
Prezentacja grupy projektowych – Klub Małego Odkrywcy
Dzień projektów – Prezentacje grup z NWK
Dzień projektów w NWK
WAGABUNDY – Prezentacja na zakończenie projektu Szkoła kompetencji