40-lecie pontyfikatu Jana Pawła II

„Są ludzie, którzy swoimi słowami i postawą zmieniają bieg świata”
(kard. A. Hlond – Prymas Polski)

Takim człowiekiem był święty Jan Paweł II. Z okazji 40 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową dzieci z naszej szkoły przygotowały montaż słowno-muzyczny poświęcony Jego osobie. Program zaprezentowany został w Dzień Papieski (14 X) podczas Sumy w kościele parafialnym w Płużnicy, a 16 października dwukrotnie powtórzony dla społeczności szkolnej. Treść słowna przeplatana wieloma obrazami w postaci slajdów oraz pieśniami wzbudziła wśród odbiorców duże zainteresowanie, a u niektórych nawet wzruszenie.