Bal karnawałowy – dzień projektów

W lutym uczniowie naszej szkoły realizowali klasowe zadnia projektowe, które  w tym miesiącu dotyczyły tematyki karnawału i balu karnawałowego. Uczniowie pracując w grupach rozwijali swoje kompetencje m.in. w zakresie komunikacji,  współpracy, delegowania zadań i rozwiązywania problemów. Wykazali się przy tym dużą pomysłowością i kreatywnością,  o czym świadczą efekty ich pracy.

Na języku polskim uczniowie w grupach redagowali wypowiedzi pisemne:  pisali relację z balu, zaproszenie na bal, podziękowanie dla organizatorów, opisali najpiękniejszy strój karnawałowy. Swoje prace urozmaicili ilustracjami. Grupowa forma pracy sprawiła, że w ciekawy sposób ćwiczyli tworzenie różnych form wypowiedzi. Natomiast ósmoklasiści, podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie przeprowadzili wywiady ze swoimi  kolegami, dotyczące przebiegu balu karnawałowego.

Podczas lekcji  techniki uczniowie klasy Vb tworzyli w programie Paint symbole karnawału (najczęściej były to maski weneckie), z kolei uczniowie klasy VIb na informatyce wykonywali prezentację pt. ,,Karnawał na świecie”, a  na technice rozwiązywali  quizy ze strony Kahoot.com, dotyczące karnawału.  Uczniowie do realizacji swoich pomysłów wykorzystali również  drukarkę 3D, na której  podczas zajęć powstała maska wenecka. Zdjęcie maski znajduje się w galerii.

Na biologii, uczniowie klasy VIIb w grupach pracowali nad wybranym przez siebie  tematem, koncentrującym się wokół tematyki zdrowego odżywiania: na podstawie informacji z podręcznika i Internetu przygotowali menu dla uczestników balu karnawałowego, uwzględniając potrzeby związane z aktywnością fizyczną- tańcem oraz zdrowe przekąski i napoje lub opracowywali dietę na czas karnawału, z uwzględnieniem zapotrzebowania kalorycznego. Natomiast uczniowie klasy VIb, podczas godziny wychowawczej, planowali organizację balu karnawałowego od podstaw: tworzyli zaproszenia, ustalali miejsce balu, muzykę i menu, aranżowali wystrój sali balowej, obmyślali atrakcje dla uczestników balu i tworzyli kosztorys całego przedsięwzięcia.

W zadania projektowe zaangażowali się również uczniowie młodszych klas, którzy pod czujnym okiem wychowawców z  zapałem pracowali w grupach, tworząc wielkoformatowe plakaty i prace plastyczne. Na uważności natomiast mieli okazję wziąć w zadaniach grupowych inspirowanych utworem muzycznym pt. ,,Karnawał zwierząt” skomponowanym przez Camille’a Saint-Saënsa. ,,Karnawał zwierząt” był również tematem przewodnim zajęć Rozumiem siebie i innych w klasie IV i VI.

Zachęcamy do odwiedzenia galerii zdjęć,  w której znajdują się  zdjęcia z realizacji uczniowskich projektów.