Bezpieczne wakacje

10 czerwca w Nowej Wsi Królewskiej i 11 czerwca w Płużnicy odbyły się pogadanki z policjantami, w których wzięli udział wszyscy uczniowie naszej  szkoły. Głównym tematem pogadanek było bezpieczeństwo podczas wakacji.

W trakcie spotkania z młodszymi dziećmi funkcjonariusze przypomnieli zasady bezpiecznych zabaw nad wodą, na podwórku oraz zasady bezpieczeństwa podczas prac rolnych na wsi. Policjanci poruszyli również temat bezpiecznego zachowania na drodze.

Starsi uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum zapoznali się ponadto  z prezentacją na temat szkodliwości zażywania i konsekwencji prawnych posiadania i rozprowadzania narkotyków i dopalaczy.