Dowozy i odwozy uczniów na dzień 6 czerwca – Dzień Dziecka

Dnia 6 czerwca odbędzie się Dzień Dziecka zorganizowany przez Radę Rodziców. Uczniowie klas 0-III z obydwu budynków spotykają się w Płużnicy, uczniowie klas IV-VIII z obydwu budynków spotykają się w Nowej Wsi Królewskiej.

Plan dowozów na dzień 6 czerwca:

Budynek Płużnica – dowozy według obowiązującego planu. Po przyjeździe do Płużnicy uczniowie klas 0-III wysiadają, uczniowie klas IV-VIII zostają w autobusach i jadą do Nowej Wsi Królewskiej. Budynek Nowa Wieś Królewska – dowozy według planu. Po dojeździe do Nowej Wsi Królewskiej klasy IV-VIII wysiadają, klasy 0-III zostają w autobusach i razem z wychowawcami jadą do Płużnicy.

Uczniowie z klas IV – VIII mieszkający w Płużnicy od godz. 7.10 czekają na parkingu i wsiadają do autobusów.

Uczniowie mieszkający w NWK przychodzą do szkoły na godz. 8.00 i z nauczycielami czekają na autobusy, które zawiozą je do Płużnicy.

Odwozy: o godz. 12.00 klasy 0-III ruszają z budynku Płużnica i zostają rozwiezieni po terenie całej gminy. Około godziny 12.45 klasy IV-VIII ruszają z budynku Nowa Wieś Królewska i zostają rozwiezieni po terenie całej gminy.

Uczniowie objęci świetlicą na wniosek rodzica: po zakończeniu dnia dziecka Płużnica zostaje u siebie w szkole, Nowa Wieś Królewska przyjeżdża autobusem do swojego budynku i tu zostaje.