Działanie oddziału przedszkolnego podczas ferii zimowych

W czasie pierwszego tygodnia ferii czynny będzie oddział przedszkolny w budynku Nowa Wieś Królewska w godzinach 7.30 – 14.30. Uczniowie z budynku Płużnica, potrzebujący w tym czasie opieki, mogą być dowiezieni przez rodziców do Nowej Wsi Królewskiej.
W czasie drugiego tygodnia ferii czynny będzie oddział przedszkolny w budynku Płużnica w godzinach 7.30 – 14.30. Uczniowie z budynku Nowa Wieś Królewska, potrzebujący w tym czasie opieki, mogą być dowiezieni przez rodziców do Płużnicy.