Rozpoczęcie roku szkolnego

Informujemy że, rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 3 września (poniedziałek).
Uroczystość w poszczególnych placówkach odbędzie się według poniższego harmonogramu:

Płużnica
8:15 – przyjazd uczniów do szkoły, wyjście do kościoła
8:30 – msza św., po mszy powrót do szkoły
ok. 9:30 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego oraz spotkanie z wychowawcami w klasach.

Nowa Wieś Królewska
7:30 – msza św., po mszy przejście do szkoły
8:30 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego oraz spotkanie z wychowawcami w klasach.

Po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbędą się odwozy – z Nowej Wsi Królewskiej odjazd autobusów około godz. 10:00, odjazd autobusów z Płużnicy około godz. 11:00 (czas przejazdu- w zakładce „Dowozy i odwozy”).

Uwaga! W oddziałach zerowych 3 września rozpoczynają się zajęcia, odwozy odbędą się o 13:00, natomiast dzieci pozostające do godz. 16:00 odbierają Rodzice.