Fluoryzacja

Terminy fluoryzacji w budynku szkoły w Płużnicy:
07.11.2023 r.
12.12.2023 r.
23.01.2024 r.
27.02.2024 r.
09.04.2024 r.
21.05.2024 r.

Prosimy, aby dzieci miały przygotowane w danym dniu szczoteczki.