Harmonogram wywiadówek

Harmonogram wywiadówek w roku szkolnym 2022/2023:

Szkoła w Płużnicy:
– 21 września 2022 r.,
– 30 listopada 2022 r.,
19 kwietnia 2023 r.

Szkoła w Nowej Wsi Królewskiej:
– 22 września 2022 r.,
– 01 grudnia 2022 r.
– 20 kwietnia 2023 r.