Informacja

Szanowni Rodzice/ prawni opiekunowie,

Informujemy, że w dniach:
23 grudnia 2019r.
24 grudnia 2019r.
27 grudnia 2019r.
30 grudnia 2019r.
31 grudnia 2019r.
istnieje możliwość zapewnienia opieki w szkole nad Państwa dziećmi.
Szkoła nie zapewnia w tych dniach dożywiania i dowozu uczniów, a opieka nad dziećmi sprawowana będzie od godz. 9.00 – 12.00.
Deklarację o zapewnieniu opieki dzieciom można pobrać w sekretariatach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Płużnicy (budynek w Płużnicy, budynek w NWK) i oddać ją do dnia 17 grudnia 2019r.
Informacja ta dotyczy uczniów klas I – VIII.