Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podstawowych zasad profilaktyki zakażeń, zasad prawidłowego mycia rąk oraz z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch.

Równocześnie informujemy, że wszystkie aktualne i rzetelne informacje dotyczące nowego koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl.

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem