Informacja dla absolwentów

Informujemy, że odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się dnia 8 lipca 2022r.:

  • w szkole w Płużnicy w godz. 8:00-10:00
  • w szkole w Nowej Wsi Królewskiej w godz. 11:00-13:00.