Informacja – legitymacje

Informujemy, że każdy uczeń dojeżdżający do szkoły autobusem, powinien posiadać legitymację szkolną. Dokument ten często jest wymagany również podczas wycieczek. W związku z tym prosimy Rodziców dzieci, które jeszcze nie posiadają w/w dokumentu, o jego niezwłoczne wyrobienie w sekretariacie szkoły- należy podać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL oraz adres zamieszkania.

Ponadto prosimy o sprawdzenie czy legitymacje posiadają już pieczątkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy. Jeśli nie- wymiana legitymacji jest bezpłatna. W przypadku zgubienia dokumentu, za wyrobienie duplikatu należy uiścić opłatę 9zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939) – § 22, § 24, § 26, § 69.