Informacja – legitymacje

Informujemy, że każdy uczeń dojeżdżający do szkoły autobusem, powinien posiadać legitymację szkolną. Dokument ten często jest wymagany również podczas wycieczek. W związku z tym prosimy Rodziców dzieci, które jeszcze nie posiadają w/w dokumentu, o jego niezwłoczne wyrobienie w sekretariacie szkoły.