Informacje dotyczące treści i tematyki zajęć ,,Wychowanie do życia w rodzinie” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Płużnicy realizowane są w klasach IV-VIII na podstawie programu ,,Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie”, red. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon.

W roku szkolnym 2021/2022r. zajęcia WDŻR będą odbywały się zgodnie z następującym harmonogramem:

  • szkoła w Płużnicy:

I semestr: IVa, Va, VIa

II semestr: VIIa, VIIIa

  • szkoła w Nowej Wsi Królewskiej

I semestr: IVb, VIIb i VIIc

II semestr: Vb ,VIb, VIIIb

Zgodnie z zaleceniami część zajęć (po 5 godzin w każdej klasie) została zaplanowana z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Udział w zajęciach jest dobrowolny.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją zawierającą informacje dotyczące celów i treści zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Dorota Rygielska, Agnieszka Góreczna