Komitet Rodzicielski

Wpłaty na Komitet Rodzicielski w wysokości 40zł od rodziny są przyjmowane na konto Komitetu Rady Rodziców nr 78 9486 0005 0015 2392 2004 0001. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na bieżące potrzeby w ciągu całego roku szkolnego. Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat, z podaniem w tytule dokładnych danych:

Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Szkoła (Płużnica lub Nowa Wieś Królewska)

Drogi Rodzicu – jeśli nie możesz aktywnie uczestniczyć w działalności Rady Rodziców – wesprzyj nas finansowo. Są tacy, którzy chcą działać, ale bez odpowiednich funduszy może być ciężko… a działamy dla WSZYSTKICH dzieci z naszych placówek.