Moja mała ojczyzna…

Dnia 03.11.2021 roku grupa klas 7-8 realizujących projekt pt: „Moja mała ojczyzna”  w budynku w Nowej Wsi Królewskiej odwiedziła Mgowo.  Celem tych zajęć było poznawanie  miejscowości sąsiadującej  z Nową Wsią Królewska –  tej małej ojczyzny.  Uczniowie mieli okazję obejrzeć zespół parkowo-pałacowy znajdujący się w Mgowie oraz zobaczyć kaplicę św. Barbary.

 Dzięki uprzejmości właścicieli pałacu w Mgowie, uczniowie zwiedzili ten budynek, poznali jego historię i dowiedzieli się, kto był wcześniejszym właścicielem pałacu. W ten sposób została przybliżona im postać Zygmunta Działowskiego –  patrona szkoły  ponadpodstawowej w Wąbrzeźnie , a także  byłego działacza lokalnego przyczyniającego się do rozwoju kultury i nauki na teranie gminy Płużnica w poprzednim wieku.

Właścicielka pałacu –p. Wiktoria oprowadziła nas po głównych pomieszczeniach budynku, zaprezentowała pokoje gościnne, a także herb Działowskich. Dodała, że budynek pełnił wiele funkcji od czasu gdy powstał, ale nie jest objęty ochroną zabytkową. Dlatego, ona i jej narzeczony- pracują bardzo intensywnie nad odnowieniem go i wznowieniem jego działalności kulturowej. Zarówno uczniowie, jak i opiekunowie, byli zdumieni efektami pracy właścicieli pałacu. Wnętrze pałacu i teren dookoła jest po  prostu zadbany, choć wymaga jeszcze wiele pracy i nakładów finansowych.

Czekamy na kolejne zmiany i nie możemy się już doczekać, kiedy to plany powstania muzeum Działowskich, zostaną zrealizowane.

Opiekunami tej wyprawy były panie: A. Góreczna i A. Zimnicka. Zdjęcia wykonywali uczniowie.

Przygotowała
A. Zimnicka