Nauczyciele się szkolą

W dniu 3.06.2024 rok grupa nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 21 w Grudziądzu, które miało na celu inspirowanie i podnoszenie kompetencji pedagogicznych.

Spotkanie skupiło się na różnych aspektach pracy szkolnej oraz budowaniu relacji z uczniami i rodzicami. Podczas szkolenia udostępniono możliwość wchodzenia do klas, obserwowania lekcji i prowadzenia rozmów z nauczycielami jako formę wzajemnej inspiracji i podnoszenia umiejętności pedagogicznych.

Prowadzące szkolenie: Dorota Kwiatkowska, Anna Szulc oraz Marzena Żylińska opowiadały o koncepcji Budzącej Się Szkoły oraz o różnych drogach, jakimi szkolne społeczności mogą podążać, aby stawać się bardziej otwartymi i dynamicznymi środowiskami edukacyjnymi.