Nauczyciele wciąż doskonalą warsztat pracy

Od 28 lutego do 4 marca 2022 r. w Mielnie odbyło się szkolenie w ramach projektu „Zagraj, aby dowiedzieć się więcej – Alternatywne metody edukacji formalnej i nieformalnej w oparciu o ruch i zabawę. Intensywne szkolenie dla nauczycieli”.

Udział w nim wzięły trzy nauczycielki z naszej szkoły: Jolanta Piech, Paulina Właśniewska i Agnieszka Piotrowska. Szkolenie zostało zorganizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego, które realizowane było w ramach Programu Edukacja, mającego na celu zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią w obszarze edukacji.

Tematyka szkolenia dotyczyła nauczania przez zabawę, ruch oraz aktywowanie wszystkich zmysłów u uczniów. Uczestnicy mieli doskonałą okazję do zaktualizowania wiedzy na temat nieformalnych podejść pedagogicznych i metod nauczania w celu wprowadzenia elementu kreatywności w codzienną praktykę pedagogiczną. Szkolenie dało też możliwość zobaczenia, jak proste, praktyczne ćwiczenia mogą przynieść szybkie, skuteczne i długotrwałe rezultaty. Zajęcia prowadziły wybitne trenerki: Kristín Einarsdóttir z Islandii oraz Sarah Anthony z Anglii. Dużo inspiracji, fantastyczna atmosfera, proste, ale bardzo przydatne gry – tak krótko można opisać i ocenić szkolenie.