Obiady

Po niedzieli w naszych szkołach dzieci będą mogły jeść obiady. Przygotowuje je firma „Disco-Bar” Michał Dombrzalski. Koszt obiadu dla dziecka wynosi 7,99, koszt obiadu dla osoby dorosłej 8,99 (są to duże porcje). Wpłaty będzie przyjmowała Pani Marzena Wiśniewska- rodzice mogą dokonywać wpłat przed szkołą, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z p. Marzeną- nr tel.: 572 089 386. Pieniądze mogą również wpłacać uczniowie w następujących dniach:
– szkoła w Płużnicy: poniedziałki i środy- godz. 10:15-11:00,
– szkoła w NWK: 11:10- 11:55.