Obiady

Od jutra można opłacać obiady za miesiąc październik. Koszt obiadu dla dziecka wynosi 7,99, koszt obiadu dla osoby dorosłej 8,99 (są to duże porcje). Wpłaty przyjmuje Pani Marzena Wiśniewska – rodzice mogą dokonywać wpłat przed szkołą, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z p. Marzeną – nr tel.: 572 089 386.
Pieniądze mogą również wpłacać uczniowie:
– szkoła w Płużnicy w godz. 10:15-11:00,
– szkoła w NWK w godz. 11:10-11:55.