Obiady – numer konta

Nr konta, na który należy przelewać płatności za obiady:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy
Nr konta: 28 9484 1033 2305 0321 5234 0001

Uwaga! Numer konta dotyczy tylko dzieci z przedszkola gminnego, nie dotyczy klas I-VIII.