Odbiór podręczników

Informujemy, że w bibliotekach można odbierać książki według harmonogramu:

Nowa Wieś Królewska w godzinach  8.30  – 17.00:
– poniedziałek- 4 września 2023 r.- kl. Ib, IIb, IIIb, IVc,
– wtorek-  5  września 2023 r.- kl. Vb, VIb, VIIb, VIIIb.

Płużnica:
– poniedziałek- 4 września 2023 r.- po rozpoczęciu roku szkolnego- kl. I,
– wtorek-  5  września 2023 r.- kl. II-IV w godz. 7:30-13:00, 13:00-16:00- dodatkowo dla Rodziców pracujących,
– środa- 6 września 2023r.- kl. V-VIII w godz. 7:30-13:00.

Podręczniki odbiera Rodzic.