Odbiór podręczników- Płużnica

Informujemy rodziców, że w szkole w Płużnicy w godzinach od 1400 – 1700  można odbierać podręczniki szkolne według poniższego harmonogramu:

  • 3 września klasy: IIa, IIIa, IVa, Va
  • 4 września klasy: VIa, VIIa, VIIIa.

Jednocześnie zawiadamiamy, że nie posiadamy jeszcze podręczników do klasy I. W kolejnym komunikacie, z chwilą otrzymania książek, podamy termin ich wydawania.