Organizacja zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 1 września 2020 roku,kończy się 25 czerwca 2021r.:
– I semestr kończy się 31 stycznia 2021r.,
– II semestr zaczyna się 1 lutego 2021r., kończy się 25 czerwca 2021r.

Na czas trwania pandemii odwołane są uroczystości (przedstawienia, itp.) oraz stacjonarne zebrania z rodzicami. Wszelkie niezbędne informacje będą przekazywane przez dziennik elektroniczny LIBRUS oraz stronę internetową szkoły. Prosimy na bieżąco śledzić informacje.

Egzamin ósmoklasisty 2021:
– j. polski- 25 maja 2021r., godz. 9:00 (termin dodatkowy 16 czerwca),
– matematyka- 26 maja 2021r., godz. 9:00 (termin dodatkowy 17 czerwca),
– język obcy nowożytny- 27 maja 2021r., godz. 9:00 (termin dodatkowy 18 czerwca).

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
– 4 i 5 stycznia 2021r. (po przerwie świątecznej, przed dniem Trzech Króli- poniedziałek, wtorek),
– 4 czerwca 2021r. (piątek po Bożym Ciele).

O sposobie przekazania podręczników szkolnych zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie.

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju zmienia się organizacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy. Od 1 września na terenie placówek w Nowej Wsi Królewskiej i w Płużnicy będą obowiązywały następujące procedury: