Organizacja zajęć w roku szkolnym 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 1 września 2022 roku, kończy się 23 czerwca 2023r.

Z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023 można zapoznać się pod LINKIEM.

Dni ustawowo wolne od pracy:

01.11.2022 – Wszystkich Świętych
11.11.2022 – Święto Niepodległości
23.12.2022 – 31.01.2022 – Zimowa Przerwa Świąteczna
06.01.2023 – Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
30.01.2023 – 12.02.2023 – Ferie Zimowe
06.04.2023 – 11.04.2023 – Wiosenna Przerwa Świąteczna
01.05.2023 – Międzynarodowe Święto Pracy
03.05.2023 – Święto Konstytucji 3 Maja
08.06.2023 – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć w naszych szkołach:
– 31 października 2022r. (poniedziałek),
– 2 maja 2023r. (wtorek),
– 23-25 maja 2023r. (wtorek, środa, czwartek- egzamin ósmoklasisty),
– 22 maja 2023r. (poniedziałek- dzień przed egzaminami),
– 26 maja 2023r. (piątek- dzień po egzaminach),
– 9 czerwca 2023r. (piątek po Bożym Ciele).

W przypadku braku opieki nad dzieckiem w w/w dniach dodatkowych wolnych informujemy, że w szkole zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze (oprócz egzaminu ósmoklasisty). Prosimy o pisemną informację o potrzebie zorganizowania takich zajęć.

Pracujący rodzice dzieci z klas I-III chcący skorzystać z zajęć świetlicowych dla dzieci na 6 i 7 lekcji, proszeni są o złożenie wniosku do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Wszelkie zmiany dotyczące organizacji zajęć, uroczystości, zebrań z rodzicami itp. będą przekazywane przez dziennik elektroniczny LIBRUS oraz stronę internetową szkoły. Prosimy na bieżąco śledzić informacje.