Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Na podstawie:

  • 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
  • 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891 z póź.zm.), zwanego dalej ?rozporządzeniem 1905?.

 

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym w Płużnicy odbędzie się 26 czerwca 2020 r. i  będzie wyglądało następująco:

  1. Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców odbędzie się w wyznaczonych godzinach i miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa. W przypadku potrzeby można wydać świadectwa w formie indywidualnej.
  2. Rodzice/uczniowie będą mogli odebrać świadectwo szkolne promocyjne/ukończenia szkoły podstawowej w odpowiednich dniach o odpowiedniej godzinie pod warunkiem zastosowania zasłonięcia ust i nosa .Należy dostosować się do wytycznych MEN w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych i nie gromadzić się.

 

Harmonogram odbioru świadectw- budynek w Płużnicy

Klasa Godzina Miejsce odbioru
I a 10.00 Wejście główne
II a 10.00 Wejście ewakuacyjne
III a 9.00 Wejście przedszkole
IV a 9.00 Wejście ewakuacyjne
V a 9.00 Wejście główne
VI a 8.00 Wejście przedszkole
VII a 8.00 Wejście ewakuacyjne
VIII a 8.00 Wejście główne

 

Harmonogram odbioru świadectw-budynek w Nowej Wsi Królewskiej

Klasa Godzina Miejsce odbioru
I b 9.00 Wejście główne
II b 9.00 Wejście sala gimnastyczna
III b 9.00 Wejście stara część
IV b 8.00 Wejście główne
V b 8.00 Wejście sala gimnastyczna
V c 8.00 Wejście stara część
VI b 10.00 Wejście stara część
VII b 10.00 Wejście sala gimnastyczna
VIII b 10.00 Wejście główne