Pociąg do wolności

W piątek 9 listopada dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy oraz gimnazjum uczestniczyli w akademii patriotycznej pt. „Pociąg do wolności”.

W podniosłej atmosferze uczniowie wspominali, „jakie były ojczyzny losu koleje, jakie Polska przeżyła dzieje”. Symboliczny pociąg zabrał wszystkich w podróż do przeszłości. Aktorzy opowiedzieli o niewoli narodowej trwającej 123 lata, wspominali niewolę, powstania narodowe, I wojnę światową i odzyskanie niepodległości. Inscenizację ubarwiły pieśni narodowe, takie jak „Legiony”, „Rota”, hymn „Mazurek Dąbrowskiego” oraz piosenki „Żeby Polska” i „Niepodległa, niepokorna” oraz niezwykła dekoracja w postaci pociągu, symbolicznie wiozącego przez historię.

Po przedstawieniu, dokładnie o 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu narodowego- Pobijmy razem „Rekord dla Niepodległej”.

Z kolei 11 listopada 2018 roku uczniowie mieli okazje zaprezentować przedstawienie w kościele parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej.