Podsumowanie akcji „Góra Grosza”

Serdecznie dziękujemy rodzicom i uczniom za zaangażowanie i wkład w ogólnopolską akcję Góra Grosza. Zbiórka organizowana jest na rzecz dzieci, które nie wychowują się we własnej rodzinie. Wszystkie grosiki zostały przeliczone, zapakowane i oddane na pocztę. Razem udało nam się zebrać 663,33 zł.

Samorząd Uczniowski z opiekunami