Podziękowania

Z całego serca dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy swoją bezinteresowną pomocą, poświęceniem czasu i energii przyczynili się do zorganizowania Koncertu Kolęd w naszych kościołach.

Dziękujemy też wszystkim ofiarodawcom.

Dzięki Wam jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Otrzymana od Państwa kwota ułatwi dalsze leczenie Moniki.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, wsparcie, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

Z wyrazami szacunku

Społeczność szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy