Podziękowanie

Dzieci z oddziałów 0a i 0b wspaniale bawiły się na klasowych balach karnawałowych.
Wychowawczynie oraz dzieci pragną podziękować Radzie Rodziców za zorganizowanie poczęstunku oraz upominków dla przedszkolaków z zerówek.

Hanna Lemanowicz – Jabłońska
Anna Wojciechowska