Poszukiwani nauczyciele

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy poszukuje nauczycieli współorganizujących proces kształcenia- w budynku szkoły w Płużnicy 20 godz., w budynku szkoły w Nowej Wsi Królewskiej 10 godz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.