Prosimy o pilne wyrabianie legitymacji!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego prosi o pilne wyrabianie legitymacji szkolnych (dotyczy WSZYSTKICH uczniów klas I-VIII). Dokument ten jest niezbędny m.in. podczas dowozów do szkoły, wycieczek szkolnych.

Ponadto prosimy o sprawdzenie czy legitymacje posiadają już pieczątkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy- jeśli tak- wystarczy ją podbić na nowy rok szkolny, jeśli nie- konieczne jest wyrobienie nowego dokumentu (bezpłatne).