Przypomnienie – wpłaty na ubezpieczenie

Przypominamy, że nadal zbierane są wpłaty na ubezpieczenie dziecka w wysokości 38,00 zł na konto Komitetu Rady Rodziców nr 78 9486 0005 0015 2392 2004 0001. W tytule należy podać dane:

Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Szkoła (Płużnica lub Nowa Wieś Królewska)
z dopiskiem „NA UBEZPIECZENIE”

Termin dokonywania wpłat: 12 października.