Rada Rodziców prosi o wpłaty – razem możemy więcej!

Informujemy, że od października do końca marca w szkole będzie wydawana herbata – koszt 20zł (na cały okres wydawania).

Wpłaty na Komitet Rodzicielski w wysokości 40zł od rodziny są przyjmowane na konto Komitetu Rady Rodziców nr 78 9486 0005 0015 2392 2004 0001. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na zorganizowanie balu karnawałowego, Dnia Dziecka, zakup nagród książkowych i dyplomów na zakończenie roku szkolnego, ale również dofinansowywane będą wycieczki i konkursy organizowane w ciągu całego roku szkolnego. Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat, z podaniem w tytule dokładnych danych:

Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Szkoła (Płużnica lub Nowa Wieś Królewska)

Drogi Rodzicu – jeśli nie możesz aktywnie uczestniczyć w działalności Rady Rodziców – wesprzyj nas finansowo. Są tacy, którzy chcą działać, ale bez odpowiednich funduszy może być ciężko… a działamy dla WSZYSTKICH dzieci z naszych placówek.