Rekrutacja 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy informuje, że rozpoczynają się zapisy do Przedszkola Gminnego i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Płużnicy.
W terminie od 25.02.2019 r.do 15.03.2019 r. rodzice dzieci urodzonych w 2013 roku składają wniosek o przyjęcie do przedszkola, lub deklarację kontynuacji uczęszczania do przedszkola.
W terminie od 25.02.2019 r.do 15.03.2019 r. rodzice dzieci urodzonych w 2012 roku składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Płużnicy.
Dzieci z rocznika 2013 mogę być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w bieżącym roku albo posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.