Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Komisja rekrutacyjna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy informuje, że do oddziałów „0” wpłynęło 46 wniosków z obowiązkowego rocznika 2015. Do klas I również wpłynęło 46 wniosków.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Hanna Rygielska