Spotkania z książką

Czytanie i słuchanie należą do grona ważnych umiejętności nabywanych przez dzieci w ramach edukacji szkolnej. Poza zajęciami dydaktycznymi do ich doskonalenia przyczyniać się będą organizowane w naszej szkole spotkania z książką. W tym miesiącu na każdej dużej przerwie uczniowie klas I-III będą mieli okazję wysłuchania tekstów nawiązujących do zbliżających się świąt. Dzięki uczestnictwu w akcji dzieci będą miały możliwość uświadomienia sobie, że ten kto potrafi czytać i uważnie słuchać – wie więcej. W ostatnim tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia dla wytrwałych uczestników zostanie zorganizowany konkurs “Magia Świąt”. Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w akcji.