Spotkania z policjantem

13 i 18 grudnia w budynku szkoły w Płużnicy odbyły się spotkania klas IV-VIII z policjantem. Na spotkaniach poruszane były tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, cyberprzemocą, telefonami zaufania, krajową mapą zagrożeń bezpieczeństwa oraz z odpowiedzialnością karną.