Spotkanie samorządu uczniowskiego z dyrekcją i władzami gminy

24 lutego w szkole w Nowej Wsi Królewskiej odbyło się spotkanie samorządu uczniowskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy z dyrekcją szkoły oraz z władzami gminy.

Celem spotkania było przedstawienie pomysłów uczniów na inicjatywy, które mogłyby odbywać się w szkołach w Płużnicy i w Nowej Wsi Królewskiej.

Spotkanie poprzedzone zostało konsultacjami, które uczniowie przeprowadzili w swoich szkołach. Za pomocą skrzynek na pomysły zbierali propozycje swoich kolegów i koleżanek na to, co ciekawego chcieliby, aby się działo w ich szkołach.  Propozycje były różne, jednak większość nich koncentrowała się wokół atrakcyjnych sposobów spędzania tzw. aktywnych przerw, czyli najdłuższych, trzydziestominutowych przerw w szkole. Wśród pomysłów uczniów znalazły się takie jak: stworzenie w szkole w Płużnicy możliwości gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną, zakup ławeczek lub siedzisk na hol główny, reaktywacja radiowęzła. Uczniowie szkoły w Nowej Wsi Królewskiej zwrócili m.in. uwagę na potrzebę budowy piaskownicy dla młodszych dzieci, udostępnienia głośnika do puszczania muzyki podczas przerw, zakupu mini hokeja i innego sprzętu sportowego, a także rozbudowania miejsca z ławeczkami na dworze, z którego można korzystać w ciepłe dni.

Po przeanalizowaniu propozycji swoich kolegów, uczniowie zdecydowali jakich działań mogą się podjąć we własnym zakresie i określili, jakie inicjatywy na rzecz uczniów chcieliby zrealizować, ale potrzebują w tym zakresie wsparcia ze strony dorosłych  i wsparcia finansowego.

Propozycje na inicjatywy uczniów spotkały się  z aprobatą dyrekcji szkoły i wójta gminy, którzy zadeklarowali pomoc w realizacji inicjatyw m.in. w postaci wsparcia finansowego. W odpowiedzi na te deklaracje członkowie samorządu uczniowskiego zobowiązali  się do stworzenia listy  priorytetowych dla nich potrzeb dotyczących zakupu sprzętu sportowego na aktywne przerwy. Ponadto ustalono, że uczniowie zaangażują się także w przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół szkoły.

Spotkanie, które się odbyło to praktyczny przykład na to, jak samorząd uczniowski może współpracować ze szkolną społecznością i lokalnymi władzami. Jesteśmy pewni, że dzięki wspólnym rozmowom, już niedługo będziemy cieszyć się w szkołach nowymi możliwościami spędzania przerw.

Samorząd Uczniowski ZSP w Płużnicy

Agnieszka Góreczna, Marzena Góreczna