Sprzątamy nasz świat

Akcja Sprzątania Świata, do której przyłączyła się klasa IIa, odbywała się pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Miała ona na celu: rozwijanie zainteresowań problemem ekologii, budzenie wrażliwości na piękno i brzydotę otoczenia, kształtowanie nawyków segregacji surowców wtórnych. Uczniowie dyskutowali na temat niszczącej działalności człowieka- jak temu zapobiec?, wykonali gazetkę tematyczną „Na ratunek przyrodzie” oraz sprzątali najbliższą okolicę wokół szkoły. Zapraszamy do galerii zdjęć.