Strajk – informacje dla Rodziców

Szanowni Państwo,
informuję, że w dalszym ciągu w naszej szkole i przedszkolu trwa bezterminowy strajk nauczycieli. W związku z zaistniałą sytuacją ponownie proszę o zapewnienie opieki swoim dzieciom w domu, a w razie braku takiej możliwości informuję,że szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze od godz.7.00 do 15.00.

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Małek