Strajk – nowe informacje

Drodzy Rodzice,
informuję że w związku z wyznaczonym od dnia 08.04.2019r. terminem rozpoczęcia akcji strajkowej nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych może dojść do zakłócenia organizacji pracy szkoły i przedszkola, w tym do odwołania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W tym czasie nie będą wydawane obiady. Zwracam się z prośbą, aby w miarę możliwości w czasie trwania strajku zorganizowali Państwo opiekę swoim dzieciom. Dla dzieci, których rodzice nie będą mieli możliwości  zorganizowania opieki w domu, szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze.
Przypominam jednocześnie, że zgodnie z harmonogramem pracy szkoły dni 10, 11, 12 15, 16, 17 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z powodu egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.

Z poważaniem
Elżbieta Małek
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy