Strajk – nowe informacje

Drodzy Rodzice,
W związku z brakiem porozumienia Związków Zawodowych z Rządem i na postawie danych z przeprowadzonego w naszej szkole referendum informuję, że istnieje prawdopodobieństwo przystąpienia od 08.04.2019r. do ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Zdaję sobie sprawę z trudności, jakie wynikają dla Państwa z tego powodu.Jeżeli istnieje taka możliwość, to proszę Państwa o zapewnienie w tych dniach opieki swoim dzieciom.W razie braku takiej możliwości, szkoła zapewni opiekę świetlicową.
Aktualnych informacji będę udzielać na bieżąco na LIBRUSIE i FACEBOOKU.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy
Elżbieta Małek