Ubezpieczenie

Od poniedziałku można wpłacać składkę na ubezpieczenie dziecka. W tym roku kwota wynosi 40 zł, przy czym pakiet jest rozszerzony. Więcej informacji będzie można uzyskać od przedstawiciela firmy ubezpieczającej na pierwszym zebraniu rodziców. Numer konta, na który można dokonać wpłaty: 78 9486 0005 0015 2392 2004 0001. W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której chodzi.
Pozdrawiam.

W załączniku do pobrania opis wybranego wariantu warunków ubezpieczenia oraz oświadczenie o otrzymaniu warunków ubezpieczenia. Oświadczenie powinno być wydrukowane, wypełnione, podpisane przez rodzica i dostarczone do wychowawcy klasy. Druk do wypełnienia można również odebrać w sekretariacie szkoły.