Uwaga! Informacja dla rodziców przedszkolaków

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz po ustaleniach z Wójtem Gminy informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku zostaje wznowiona działalność Przedszkola Gminnego w Płużnicy.

Pierwszeństwo przyjęcia na zajęcia mają dzieci rodziców pracujących. Deklaracje dotyczące udziału Państwa dziecka w zajęciach otrzymacie od wychowawców klas.

Informuję, że szkoła nie zapewnia dowozów.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Elżbieta Małek